โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมวันสงกรานต์

      เช้าวันนี้ (13 เมษายน 2559) เจ้าหน้าที่การตลาดร่วมกับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ได้ขึ้นเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุที่เข้าพักรักษาตัว เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัวและโรงพยาบาล อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในแง่ของการเคารพยกย่องผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแสดงความกตัญญู แสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้สูงอายุ สร้างขวัญกำลังใจ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงไว้สืบต่อไป

กลับหน้าหลัก