โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
สำนักงาน AIA คุณอัจฉรา ก้าวสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมอาคารใหม่ สำนักงาน AIA คุณอัจฉรา ก้าวสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมอาคารใหม่

สำนักงาน AIA คุณอัจฉรา ก้าวสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมอาคารใหม่

วันที 18 เมษายน 2559 สำนักงานคุณอัจฉรา จากบริษัท เอไอเอ จำกัด ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง โรคมะเร็งและ 44 โรคร้าย จากนายแพทย์ ขจรศักดิ์ เถรว่อง และเข้าเยี่ยมชมอาคารใหม่

กลับหน้าหลัก