โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ประชุมสโมสรตัวแทนบริษัท AIA ประชุมสโมสรตัวแทนบริษัท AIA

ประชุมสโมสรตัวแทนบริษัท AIA

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. มีการจัดประชุมสโมสรตัวแทนบริษัทเอไอเอ และการบรรยายพิเศษเรื่อง โรคมะเร็งและ 44 โรคร้าย จากนายแพทย์ ขจรศักดิ์ เถรว่อง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ (อาคาร 3) ในการนี้ทางโรงพยาบาลได้พาตัวแทนเข้าเยี่ยมชมอาคารใหม่ที่พร้อมจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันบริเวณศูนย์อาหาร (food court) ชั้น B

กลับหน้าหลัก