โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

เช้านี้ (27 เม.ย. 59) เจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ได้เข้าตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพราะทางโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาตรฐาน เอื้อให้เกิดความผาสุกแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

กลับหน้าหลัก