โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
โครงการ โครงการ

โครงการ "คนเก่ง คนดี คนมีความสุข"

วันที่ 4 พ.ค. 2559 โรงพยาบาลตรังร่วมแพทย์ จัดโครงการ "คนเก่ง คนดี คนมีความสุข" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบบอย่างที่ดีในการทำงาน โดยในงานนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานดีเด่น พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานทุกคนอีกด้วย

กลับหน้าหลัก