โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
โครงการ โครงการ

โครงการ "ส่งเสริมศักยภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรของโรงเรียนในจังหวัดตรัง"

            วันที่ 6 พ.ค. 2559 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้จัดโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรของโรงเรียนในจังหวัดตรัง" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ (อาคารใหม่)

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่บุคลากรประจำห้องพยาบาลของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดตรัง และส่งเสริมการเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้ยา การป้องกันโรคระบาด และขั้นตอนการส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งการใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุนักเรียน (PA นักเรียน)

กลับหน้าหลัก