โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
คณะครูและนักเรียนร.ร.ตรังคริสเตียนศึกษา ร่วมมอบดอกไม้ให้แก่ผู้ป่วย คณะครูและนักเรียนร.ร.ตรังคริสเตียนศึกษา ร่วมมอบดอกไม้ให้แก่ผู้ป่วย

คณะครูและนักเรียนร.ร.ตรังคริสเตียนศึกษา ร่วมมอบดอกไม้ให้แก่ผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2559 คณะครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ร่วมมอบดอกไม้ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตรังร่วมแพทย์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

กลับหน้าหลัก