โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ได้ร่วมสนับสนุนรถพยาบาลและน้ำดื่มบรรจุขวด ให้กับชมรมจักรยานจังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ได้ร่วมสนับสนุนรถพยาบาลและน้ำดื่มบรรจุขวด ให้กับชมรมจักรยานจังหวัดตรัง

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ได้ร่วมสนับสนุนรถพยาบาลและน้ำดื่มบรรจุขวด ให้กับชมรมจักรยานจังหวัดตรัง

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ได้ร่วมสนับสนุนรถพยาบาลและน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 2,000 ขวด ให้กับชมรมจักรยานจังหวัดตรัง

วันนี้ (10 มิ.ย. 2559) โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ได้ร่วมสนับสนุนรถพยาบาลและน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 2,000 ขวด ให้กับชมรมจักรยานจังหวัดตรัง เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยาน "พิชิตเขาพับผ้า" ตรัง-พัทลุง ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. ระยะทางจากอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ถึงวัดถ้ำสุมโน รวมระยะทางไปกลับ 65 กิโลเมตร

กลับหน้าหลัก