โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
บรรยายให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุจากรถและสิทธิการใช้พ.ร.บ. บรรยายให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุจากรถและสิทธิการใช้พ.ร.บ.

บรรยายให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุจากรถและสิทธิการใช้พ.ร.บ.

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดตรังและบริษัทกลาง ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการเกิดอบุติเหตุจากรถ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

กลับหน้าหลัก