โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีฟ (CPR) ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีฟ (CPR)

ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีฟ (CPR)

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีฟ (CPR) ประจำปี 2559  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป

กลับหน้าหลัก