โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ

พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ได้จัดทำโครงการ "พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลามาให้ความรู้ในครั้งนี้

กลับหน้าหลัก