โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกหน่วยการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาของโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ ออกหน่วยการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาของโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ

ออกหน่วยการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาของโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ร่วมออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ในงานการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาของโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ

กลับหน้าหลัก