โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการแพทย์

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการแพทย์

วันที่ 21 กันยายน 2559 นายแพทย์สมชัย เจียรนัยศิลป์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางการแพทย์กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
         1. ความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
         2. ความร่วมมือทาววิชาการ พัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษา
         3.  ต่อยอดความร่วมมือทางการแพทย์ในอนาคต

กลับหน้าหลัก