โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับอาคเนย์ประกันชีวิต ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับอาคเนย์ประกันชีวิต

ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับอาคเนย์ประกันชีวิต

 ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับ อาคเนย์ประกันชีวิต เมื่อวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ร่วมกับอาคเนย์ประกันชีวิต จัดกิจกรรม "Good Health Wealthy Check" บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีกับหุ่นจำลองเพื่อหาความผิดปกติ โดยพยาบาลวิชาชีพที่ชำนาญการ และให้บริการตรวจวัดไขมันในร่างกาย ไขมันในช่องท้อง ดัชนีมวลกาย โดยเครื่องวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย ณ ห้างสรรพสินค้าสิริบรรณตรัง

กลับหน้าหลัก