โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
บรรยายให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน บรรยายให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

บรรยายให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติจริงในเรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เบื้องต้นอย่างถูกต้อง และถูกวิธี ก่อนนำส่งสถานพยาบาล ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค ตรัง 

 

กลับหน้าหลัก