โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
วันเบาหวานโลก วันเบาหวานโลก

วันเบาหวานโลก

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ต้องการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงภัยอันตรายที่มาจากโรคเบาหวาน จึงได้จัดกิจกรรม "วันเบาหวานโลก" โดยมีการบรรยายให้ความรู้โรคเบาหวานจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม และความรู้ด้านอาหารจากนักโภชนาการ ณ ชั้น 1 อาคาร 3 (อาคารใหม่)

กลับหน้าหลัก