โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ตรวจตับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตรวจตับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตรวจตับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ร่วมกั
บมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ
"ตรวจตับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับให
้แก่ประชาชน
โดยได้มีผู้สนใจเข้าร่วมโคร
งการจำนวนมาก

กลับหน้าหลัก