โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกุศลสถานตรัง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม นำทีมโดยผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ร่วมบริจาค เงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

กลับหน้าหลัก