โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับโรบินสัน (ธ.ค.) ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับโรบินสัน (ธ.ค.)

ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับโรบินสัน (ธ.ค.)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 5229 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยพยาบาลวิชาชีพที่ชำนาญการ และให้บริการตรวจวัดไขมันในร่างกาย ไขมันในช่องท้อง ดัชนีมวลกาย โดยเครื่องวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย

กลับหน้าหลัก