โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ออกหน่วยตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ออกหน่วยตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ออกหน่วยตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม เวลา 13:30 น. โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ออกหน่วยแพทย์ และพยาบาล ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ วัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

กลับหน้าหลัก