โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและความสนุกสนานให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล หลังจากได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี โดยนโบบายหลักต้องการให้คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สนุกสนานในการร่วมกิจกรรม ลุ้นรับของรางวัลที่ทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งในทุกๆ ปีที่มีการจัดกิจกรรม คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการโชว์ความสามารถไม่ว่าจะเป็นการจัดการแสดงโชว์ในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับรูปแบบงานในแต่ละปี นอกจากนั้นยังจัดให้มีการจับฉลากของรางวัลที่ทางโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้คณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมลุ้นของรางวัล และจัดกิจกรรมเล่นเกมเพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เกิดความรักและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังมีการจัดเลี้ยงอาหาร ให้คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ได้อิ่มหน่ำสำราญพร้อมที่จะลุยงานกันต่อไป

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เชื่อเสมอว่าการสร้างสังคมบรรยากาศการทำงานที่ดี ปลูกจิตสำนึกให้คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่รักความสามัคคีและรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดประสบการณ์ พัฒนาความสามารถด้านต่างๆ จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลากรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เป็นผู้ที่ตื่นตัวและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

กลับหน้าหลัก