โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง

ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2560 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ร่วมออกบูธ กับวิทยาลัยการอาชีพตรัง ในงาน "การอาชีพตรังปริทรรศน์" ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยพยาบาลวิชาชีพที่ชำนาญการ และตรวจวัดไขมันโดยรวมในร่างกาย , ไขมันเฉพาะบริเวณหน้าท้อง , ดัชนีมวลกาย(ค่า BMI) ด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย

กลับหน้าหลัก