โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

หน้าแรก » แพ็กเกจและโปรโมชั่น » โปรแกรมเช็คสุขภาพ

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ?

การตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของตนเอง ว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติจะได้รีบแก้ไขและป้องกันความรุนแรง ที่จะเกิดขี้น

ในแต่ละปีนั้น คนเราต้องเสียชีวิต หรือเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกับ "โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคสมอง" ทั้งนี้สามารถป้องกันได้ เพียงการตรวจสุขภาพปีละครั้ง...

การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าสุขภาพกายดี สุขภาพจิตจะดีตามมา ปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจจะลดลง สามารถทำงาน และพัฒนางานได้ดีมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ปรารถนาที่จะเห็นท่านมีสุขภาพที่ดี เรายินดีที่ได้มี ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของท่าน

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ?

คนส่วนมากมักคิดว่า สุขภาพที่ดีของตนเองในขณะนี้จะยังคงสมบูรณ์ต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการเสื่อมโทรมในวันข้างหน้า และพากันละเลยที่จะดูแลรักษาสุขภาพของ ตนเองไป ความจริงแล้วร่างกายของคนเราต้องการการเอาใจใส่ดูแล มีโรคหลายโรค ที่ผู้ป่วยอาจจะเป็นโดยไม่มีอาการหรือรู้ตัวมาก่อน การตรวจสุขภาพจะช่วยทำให้ เราทราบได้ เพื่อที่จะได้หาทางป้องกันและทำการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะมีโรค แทรกซ้อน และยากเกินที่จะเยียวยารักษาได้

นอกจากนี้แล้วการตรวจสุขภาพเป็นประจำยังช่วยให้เราสามารถป้องกัน และรักษา โรคภัยไข้เจ็บ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทำให้เราทราบความผิดปกติตั้งแต่ระยะ เริ่มแรก และช่วยลดอัตราการ เสียชีวิตจากโรคบางโรค การตรวจสุขภาพมิได้ทำให้ เราเสียเวลาอย่างที่เข้าใจในทางตรงข้ามกลับมาช่วยรักษาเวลา ของท่านอีกด้วย เพราะการพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมรักษาให้หายได้ง่ายกว่า เร็วกว่า และจะไม่มีคำว่า “สายเกินแก้”

ทางโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ห่วงใยในสุขภาพของท่าน จึงจัดทำโปรแกรม ตรวจสุขภาพขึ้น ให้เหมาะสมกับบุคลในแต่ละเพศ แต่ละวัย เพื่อให้ท่านมีสุขภาพดี แข็งแรงตลอดไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพ