โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

บริการทางการแพทย์

แบบฟอร์มนัดหมายแพทย์
* กรุณากรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน

เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ผ่านระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน การนัดหมายของท่านจะสมบูรณ์
เมื่อได้รับการติดต่อกลับจากโรงพยาบาลแล้วเท่านั้น หากต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 075-218988

Close
ชื่อแพทย์ นพ.วิเศษ กาญจนวนิจกุล
ความชำนาญพิเศษ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (Pediatrics, Allergy and Immunology)
คุณวุฒิ
  • M.D. Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University 2003
  • Internship at Nakhon Phanom Hospital 2004
  • Residency, Department of Pediatrics, Siriraj Hospital Mahidol University 2009
  • Fellowship, Department of Pediatrics, Allergy and Immunology, Siriraj Hospital Mahidol University 2011