โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

บริการสำหรับผู้ป่วย

หน้าแรก » บริการสำหรับผู้ป่วย » ข้อมูลบริษัทประกัน

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์มีความยินดีให้บริการ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม ประกันรถหรือพ.ร.บ. และอื่นๆ สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์


สำหรับท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถยื่นตรวจสอบสิทธิกับบริษัทประกันนั้นๆ ก่อนเข้ารับการรักษา โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่บริการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงาน ระหว่างลูกค้ากับบริษัทประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ ทั้งนี้ความคุ้มครองที่ได้รับขึ้นอยู่กับข้อตกลงก่อนซื้อประกันระหว่างท่านและบริษัทประกัน

สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อท่านเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลมีดังนี้

1.บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
2.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยราชการ


สำหรับประกันรถ หรือ พรบ. สิ่งที่ควรเตรียมมีดังนี้

1.บัตรประชาชน
2.สำเนาทำเบียนบ้าน
3.ตรางกรมธรรม์ พ.ร.บ.
4.คู่มือรถ
5.ใบแจ้งความ
6.ใบขับขี่ (ถ้ามี)


หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าประกัน

• แผนกประกัน : 075-218988 ต่อ 2122
• แผนกการเงิน : 075-218988 ผู้ป่วยนอก ต่อ 3144, 3148 ผู้ป่วยใน ต่อ 2125
• แผนกบริการรับผู้ป่วยใน : 075-218988 ต่อ 3167
• ศูนย์ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต : 075-218988 ต่อ 3311
• แผนกการตลาดและศูนย์ดูแลลูกค้าประกันชีวิต : 075-218588 ต่อ 2209


รายชื่อบริษัทประกันไทย

• ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน
• บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด
• บริษัทเจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทเจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
• บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยจำกัด
• บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทซิกน่าประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัททิพยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทเทเวศประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทไทยประกันสุขภาพจำกัด (มหาชน)
• บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทไทยศรีประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทธนชาตประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทนวกิจประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทนำสินประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทนิวแฮมเซอร์อินชัวรันส์จำกัด
• บริษัทประกันคุ้มภัยจำกัด(มหาชน)
• บริษัทประกันชีวิตนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทพรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทฟอลคอนประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทฟิลลิปประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทแมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน) (ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน)
• บริษัทศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจำกัด (มหาชน) (ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน)
• บริษัทสยามสไมล์
• บริษัทสยามสไมล์ (ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน)
• บริษัทสามัคคีประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทอลิอันซ์ซี.พี.ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทอาคเนย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทอินทรประกันภัยจำกัด
• บริษัทเอจีเอเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัทเอไอเอจำกัด
• บริษัทเอไอเอจำกัด (ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน)
• บริษัทเอซไลฟ์แอสชัวรันซ์จำกัด (มหาชน)
• บริษัทเอฟดับบลิวดีประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทเอ็มเอสไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัทแอกซ่าประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทแอ๊ดวานซ์ไลฟ์ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทแอลเอ็มจีประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัด (มหาชน)
• บริษัทเอ็ดน่าประกันชีวิต


บริษัทประกันไทยบริษัทประกันต่างชาติ


Top