โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

บริการทางการแพทย์

หน้าแรก » บริการทางการแพทย์ » ศูนย์และคลินิกเฉพาะทาง

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 150 เตียง เปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 • ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ และผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยชีวิตผู้ป่วย นอกจากนี้เรายังให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง สามารถติดต่อ สายด่วนอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 075-214688 เราพร้อมที่จะให้บริการท่าน 24 ชั่วโมง
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร 2 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ 2106, 2107, 2108

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

สุขภาพของท่านเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก ท่านควรได้รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ศูนย์ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ มีเครื่องมือในการตรวจและวินิจฉัย ที่ทันสมัยและแม่นยำ โดยให้บริการแบบ One Stop Service สะดวกสบาย พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล ที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน

สามารถตรวจสอบแพคเกจและโปรโมชั่นตรวจสุขภาพได้ที่นี่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 3 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

ศูนย์ไตเทียม

 • ให้บริการฟอกเลือด ด้วยระบบการฟอกเลือดที่ได้มาตรฐาน ระบบควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต มีเตียงพักที่ให้บริการเป็นสัดส่วน 8 เตียง อนาคตสามารถรองรับได้สูงสุด 20 เตียง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครันภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว
ศูนย์ไตเทียม อาคาร 3 ชั้น 3 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง

ให้บริการ ตรวจ รักษา วินิจฉัย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหรือความผิดปกติ ในระบบทางเดินอาหาร ให้บริการส่องกล้อง โดยเครื่องมือส่องกล้องใหม่ล่าสุด ที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้นำมาใช้ ซึ่งทันสมัยและคมชัด

 • ส่องกล้องกระเพาะอาหารส่วนต้น
 • ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
 • ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย

ตลอดจน การตรวจชิ้นเนื้อ ตัดชิ้นเนื้อ และส่งตรวจ โดยแพทย์ และทีมพยาบาลผู้มี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง อาคาร 3 ชั้น 3 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกกุมารเวชกรรม

ให้บริการวินิจฉัยและรักษาและบำบัดโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 13 ปี โดยกุมารแพทย์ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ เฉพาะทาง ในแผนกกุมารเวชกรรม ตกแต่งด้วย บรรยากาศที่สดใส น่ารัก และสนุกสนาน มีพื้นที่สำหรับเล่น สภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับเด็ก ทำให้การ พบแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป

แผนกกุมารเวชกรรม อาคาร 3 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกสูติ-นรีเวช

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา โรคของสตรีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ มีประสบการณ์ด้าน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ให้บริการฝากครรภ์ และบริการคลอด ทั้งคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด โดยห้องคลอดและห้องผ่าตัดที่ทันสมัย และสะดวกสบาย มีเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้โรงพยาบาล ตรังรวมแพทย์เป็นโรงพยาบาลที่คุณแม่ ให้ความไว้วางใจมาคลอด ตลอดเวลากว่า 30 ปี

แผนกสูติ-นรีเวช อาคาร 3 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกอายุรกรรม

ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา ดูแล รักษา โรคทั่วไป เจ็บป่วยเฉียบพลัน ตลอดจนโรคที่เจ็บป่วยเรื้อรัง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านอายุรกรรม ที่จะให้การดูแลรักษาโรคด้วยการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม เช่น เบาหวาน และ ไธรอยด์

แผนกอายุรกรรม อาคาร 3 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกศัลยกรรม

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ได้นำเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง High Definition (HD) ที่คมชัด แม่นยำ และ สะดวกรวดเร็ว

ห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานและทันสมัย โดยมีระบบกรองอากาศ แบบ HEPA Filter และภายในห้องผ่าตัดมีอุปกรณ์ เครื่องมือการผ่าตัดที่ทันสมัย รองรับการผ่าตัด ที่หลากหลาย

แผนกศัลยกรรม อาคาร 3 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกกระดูกและข้อ

แผนกกระดูกและข้อ ดูแล รักษาโรคของกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมทีมงานที่มีความชำนาญ

ให้บริการผ่าตัด อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ รวมถึงการเปลี่ยนข้อ สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

แผนกกระดูกและข้อ อาคาร 3 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกหู คอ จมูก

 • ตรวจรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางหู คอ จมูก ในเด็กและผู้ใหญ่ โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร 3 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกเอกซเรย์และภาพวินิจฉัย

  มีอุปกรณ์การตรวจภาพทางรังสีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน

 • เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray)                       เอกซเรย์พิเศษ (Special x-ray)
 • เอกซเรย์เต้านม (Mammogram)                   อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
 • เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT.Scan)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ความถี่สูง (Echocardiogram)
 • การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer)
แผนกเอกซเรย์และภาพวินิจฉัย อาคาร 2 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม 075-218988 ต่อ 2105

แผนกกายภาพบำบัด

พร้อมให้การบริการดูแลรักษา เพื่อฟื้นฟูอาการป่วยที่เกิดจากโรค หรือความผิดปกติของระบบประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก เพื่อให้รักษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้เป็นอย่างดี ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีประสบการณ์การทำงานสูง ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ทุกนาทีที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการ ท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยความใส่ใจ

แผนกกายภาพบำบัด อาคาร 3 ชั้น 3 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกไอซียู

  แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยรักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาต่างๆ พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยหนักซึ่งได้รับการอบรม ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติและการช่วยชีวิตขั้นสูง

  ทั้งนี้แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) เป็นห้องแยกทั้งหมด และมีห้องแยกควบคุมแรงดันอากาศ

 • ห้อง Positive Pressure สำหรับผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต่ำ
 • ห้อง Negative Pressure สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคที่แพร่กระจายหรือติดต่อทางอากาศ
แผนกไอซียู อาคาร 3 ชั้น 2 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ 2105

คลินิควัณโรค

วัณโรค เป็็นโรคติดต่อเรื้อรังที่สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ หากคุณเริ่มมีอาการหรือสงสัย หรือเป็นโรควัณโรค สามารถเข้าร่วมคลินิกวัณโรคของทางโรงพยาบาลได้ เพื่อทำการรักษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.00 น.

แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร 3 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ 2116
Top