โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

บริการทางการแพทย์

หน้าแรก » บริการทางการแพทย์ » ศูนย์และคลินิกเฉพาะทาง

ศูนย์และคลินิกเฉพาะทาง

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง เปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้

คลินิกตา

 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและ รักษาโรคตา โดยจักษุแพทย์  แก่ผู้ที่มีความผิดปกติทางตาหรือปัญหาต่างๆ  
พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และครบวงจร 
- ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp
- ตรวจวัดความดันตาและความหนาของกระจกตา
- ตรวจวัดสายตาและความโค้งของกระจกตา
- ตรวจวัดลานสายตา
- ถ่ายภาพจอประสาทตา
- ตรวจวัดความสั้นยาวและเอียงของสายตา

 

เวลาทำการ  เสาร์ - อาทิตย์ 08:00 - 17:00 น.
(หมายเหตุ: ตารางการตรวจของแพทย์อาจเปลี่ยนแปลงได้   กรุณาโทรนัดล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ)

สถานที่ตั้ง แผนกตา อาคาร 3 ชั้น 1

เบอร์ติดต่อ การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ 3125,3126