โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

เรื่องเด่น

หน้าแรก » เรื่องเด่น
 • เจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานใช้สิทธิ์ กองทุนเงินทดแทน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้แล้ววันนี้

  กองทุนเงินทดแทน
  กองทุนที่คนทำงานควรทราบ โดยลูกจ้างจะได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนเมื่อทำงานให้แก่นายจ้างแล้วประสบอุบัติเหตุ สิทธิที่จะได้รับประกอบไปด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพ
  ด้วยความห่วงใยจาก
  โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
  www.trangruampat.com
  LINE: @trangruampat (ใส่ "@" ข้างหน้า) 
  หรือ คลิก line.me/R/ti/p/%40trangruampat

Top