โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

เรื่องเด่น

หน้าแรก » เรื่องเด่น
 • การทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย

   
  การทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย

  เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย

  เนื่องด้วยโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการรักษาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ได้แก่ แฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD Chart) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2556 และ แฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD Card) ขาดการติดต่อนานเกิน 5 ปี

  หากท่านมีความประสงค์ต้องการเก็บแฟ้มประวัติของท่านไว้ กรุณาติดต่อแผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ด้วยตัวเอง 

  สามารถติดต่อแผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้ที่หมายเลข 075-218-988 ต่อ 3161 , 3162

Top