โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

เรื่องเด่น

หน้าแรก » เรื่องเด่น
  • โครงการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง

     โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ให้บริการนัดผ่าตัดล่วงหน้าในโครงการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางสำหรับข้าราชการหรือผู้มีสิทธิ โดยแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยความจำเป็นรวมถึงข้อบ่งชี้ของโรคเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดก่อนรับบริการ  เงื่อนไขและสิทธิการเบิกเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง

Top