โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

เรื่องเด่น

หน้าแรก » เรื่องเด่น
 • โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์บริการจัดส่งยาถึงบ้าน

   
  โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
  บริการจัดส่งยาถึงบ้านคุณ

  ส่งด่วนจากโรงพยาบาลฯ รอรับที่บ้าน

  บริการจัดส่งยาถึงบ้าน สามารถติดต่อได้ 3 ช่องทาง เพียงแจ้งชื่อ และนามสกุลของผู้ป่วย
   ช่องทางที่ 1 : โทร. 075-218988 ต่อ 3155 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
                                    ช่องทางที่ 2 : E-mail : pharmacy@trangruampat.com
                                    ช่องทางที่ 3 : สแกน QR CODE Line official account : @trangruampat

                              ** หมายเหตุ :
                                    - ยาจัดส่งต้องเป็นยา ที่รับการสั่งจากแพทย์ของโรงพยาบาลฯ เท่านั้น และเป็นยาที่ใช้อย่างต่อเนื่อง
                                    - ไม่มีบริการจัดส่งยาประเภทแช่เย็น,กลุ่มยาที่ก่อให้เกิดอาการเสพติด,กลุ่มยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท

Top