โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

เรื่องเด่น

หน้าแรก » เรื่องเด่น
 • เจ็บจากรถ หมดกังวล ไม่ต้องสำรองจ่าย

   
  เจ็บจากรถ หมดกังวล ไม่ต้องสำรองจ่าย
  อุบัติเหตุจากรถ ใช้สิทธิ พ.ร.บ.ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่โรงพยาบาลทีอาร์เอช

  บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถที่มี พ.ร.บ.จะได้รับความคุ้มครองเบื้องต้นทันที
  30,000 บาทแรกไม่ต้องสำรองจ่าย และคุ้มครองสูงสุดถึง 80,000 บาท

  เอกสารประกอบการตั้งเบิกพ.ร.บ.
  1.สำเนาบัตรประชาชน
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาสมุดจดทะเบียนรถ หรือ สัญญาซื้อขาย
  4.สำเนาตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.รถ
  5.บันทึกประจำวันตำรวจ

Top