โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

เรื่องเด่น

หน้าแรก » เรื่องเด่น
 • ประกาศโรงพยาบาลทีอาร์พีเอชเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา

   
  ประกาศโรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

  ตามนโยบายจังหวัดสำหรับผู้ที่มีนัดหมอพร้อมใน 
  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ให้ไปฉีดที่โรบินสัน ตรังหรือโรงพยาบาลตรัง 
  (ตามระบบนัดหมายหมอพร้อม)

  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ด้วยตนเองและ
  เลือกโรงพยาบาลทีอาร์พีเอชในวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2564
  ที่ได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันการรับวัคซีนให้ท่านมาฉีด
  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

  โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช จึงขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
  โปรดติดตามประกาศ จากสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

  กรณีต้องการตรวจสอบรายชื่อ ติดต่อเบอร์ 075 218988 ต่อ 2218 , 2219

Top