1. "คลิก" เพื่ออ่านข้อมูล คำถามที่พบบ่อยสำหรับวัคซีนทางเลือก Moderna

2. ทางโรงพยาบาลจะเปิดระบบ "แจ้งชำระเงิน","จัดการวันนัด" และ "โอนสิทธิ" เมื่อถึงคิวฉีดของท่าน